Sol·licitud d'ofertes - Servei de comunicació de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca (Període Setembre 2018 - Maig 2019)

Divendres, 3 d'agost de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca realitzarà una contractació del servei de comunicació de l’Ajuntament per un període limitat (setembre 2018-maig 2019), a través del mecanisme de contracte menor, però avaluant diferents propostes i pressupostos, i obrint la recepció d’ofertes a empreses i autònoms que vulguin presentar pressupost i oferta. 

Demanem que els interessats enviïn una instància a través de http://www.santmartisarroca.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html adjuntant la documentació següent:

  • Pressupost del servei
  • Document d’un màxim de 5 pàgines que contingui una breu motivació de l’oferta i evidències d’exemple de l'experiència professional similar en activitats incloses en la petició de servei.
  • CV de la persona que realitzarà el servei

Límit de recepció d’ofertes: 20 d'agost de 2018

L’objecte d’aquest contracte és donar cobertura i suport a determinades tasques de comunicació de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en coordinació i supervisió de la regidoria de comunicació, incloent preferentment: 

  • Suport i revisió de comunicacions en paper de l’ajuntament 

  • Redacció/revisió de propostes de nota de premsa i relació amb els mitjans de comunicació 

  • Gestió de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament i realització de fotografies de les principals activitats municipals

  • Suport en la gestió i manteniment de continguts del web municipal i xarxes socials

  • Suport en la gestió de l’emissora de ràdio municipal “Sarroca Ràdio”

  • Suport en la preparació d'actes i protocol

S’estima una dedicació mitjana de 20h setmanals, en funció del calendari d’activitats, a coordinar amb la regidoria de comunicació.

L’import màxim a ofertar és 10.000€ (IVA inclòs) per al període especificat.

S’escollirà la millor proposta en base a la documentació rebuda i a l’oferta econòmica. 

Darrera actualització: 03.08.2018 | 13:41