Subvencions 2018 per a entitats culturals, esportives, mediambientals i educatives

El passat dijous dia 1 de març de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre que realitzin activitats d’interès municipal durant l’any 2018, d’acord amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de març de 2016.

En data 16 de març de 2018 s’ha publicat al tauler electrònic de l’Ajuntament i al BOP l’anunci de convocatòria. El termini màxim de presentació de sol·licituds és el dia 2 de maig de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar presencialment a l’Ajuntament. Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que utilitzin els models oficials de sol·licitud i justificació.

Aquest procés de convocatòria es coordina des de la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament, amb la participació de les regidories d’Esports, Joventut, Acció Social, Educació i Medi Ambient, amb l’objectiu de fomentar la xarxa associativa i les activitats al municipi.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió de Selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Un cop realitzada l'aprovació per part de la Junta de Govern, es comunicarà la resolució als sol·licitants.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, mediambiental i anàlegs d'interès públic que promoguin la consecució d'un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d'interès local.

Cal aportar:

 • Imprès oficial de sol·licitud

  Es pot emplenar a mà o bé obrir-lo amb Microsoft Word per emplenar-lo a través de l'ordinador

 • Fotocòpia del NIF de l'entitat/associació
 • (Opcionalment) Informació addicional de les activitats
 • Imprès de justificació

  Per a la justificació un cop atorgada la subvenció i realitzades les activitats

Canals de tramitació:

 • Presencial

  SOL·LICITUD: fins el 2 de maig del 2018 | JUSTIFICACIÓ. La presentació de la documentació justificativa un cop realitzades les activitats per les quals s'hagi concedit subvenció acaba el dia 31 de novembre de 2018.

Oficines Municipals - Atenció al Ciutadà

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Telèfon: 93 899 11 11
Fax: 93 899 15 12
Correu electrònic: st.martisa@diba.cat
Horari:  
Matins de 08:00 a 14:00h i dijous de 16:00 a 20:00h
Veure situació en el mapa

Servei de dinamització sociocultural/gent gran

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Nom de contacte: Àngels Vilà
Telèfon: 93 899 11 11
Correu electrònic: vilasa@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.05.2018 | 16:25