Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de llibres escolars. Curs 2020-2021

Quan es dóna resposta:

Posteriorment a la data de finalització de presentació de les sol·licituds (15 d'octubre de 2020)

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris els tutors amb fills a càrrec en edat d’escolarització (de P-3 a 4rt d'ESO), que tinguin la seva residència fixada al municipi (mínim d'un any) de Sant Martí Sarroca i que hagin efectuat pagaments amb motiu de l’adquisició de llibres per al curs escolar 2020-2021, independentment del caràcter i la localització del centre on estudiïn.

Cal aportar:

 • Model normalitzat de sol·licitud.

 • Document expedit pel centre d’ensenyament corresponent en què s’acrediti el curs que està realitzant el/la menor per/per la qual se sol·licita la subvenció.

  (des de P-3 fins a 4t. d’ESO).

 • Factura a nom del pare, mare o tutor/a del/de la nen/a on consti el cost dels llibres de text adquirits per al curs escolar 2020-2021.

  Únicament serà subvencionable la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres de text, no es tindrà en compte la despesa destinada a sufragar material escolar.

 • En cas d'adquirir els llibres de text a través del

  Únicament serà subvencionable la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres de text, no es tindrà en compte la despesa destinada a sufragar material escolar.

 • Certificat d'empadronament i acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

  (pare i/o mare i/o tutors amb els menors a càrrec) en el municipi amb una antiguitat continuada de, com a mínim, un any consecutiu i immediatament anterior a la data de sol·licitud. Aquest document serà expedit pel propi Ajuntament i s’acompanyarà a l’expedient en el moment de presentació de la sol·licitud.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal demanar cita prèvia al telèfon 93.899.11.11 o a l'e-mail st.martisa@diba.cat

Darrera actualització: 30.09.2020 | 11:14