Convocatòria de subvencions 2020 per a entitats culturals, esportives, d’esbarjo i d’altra naturalesa del municipi

Dimarts, 3 de març de 2020 a les 00:00

El termini màxim de presentació de sol·licituds és el dia 6 d'abril de 2020.

El 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats culturals, esportives, d’esbarjo i d’altra naturalesa del municipi que realitzin activitats d’interès municipal o local durant l’any 2020, d’acord amb les bases reguladores  que van ser aprovades per Ple en data 12/2/2016 i publicades en el BOP de data 7 de març de 2016 i en el DOGC de data 14 de març de 2016.

S’obre un període de convocatòria de concurs públic per tal que els interessats puguin presentar les sol·licituds d’acord amb el que estableix l’article 3 del capítol tercer de les bases: el termini màxim de presentació de sol·licituds és el dia 6 d’abril de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar presencialment a l’Ajuntament i han de ser registrades al Registre d'Entrada. Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que utilitzin els models oficials de sol·licitud i justificació.

Clica aquí per obtenir més informació i descarregar els impresos.

Darrera actualització: 03.03.2020 | 13:17