Convocatòria d’ajuts per a la gestió forestal privada

Dimarts, 7 de maig de 2019 a les 00:00

L'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal ha obert dues convocatòries d’ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat PRIVADA. La informació es pot trobar a: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20190425_gestio-forestal

- Convocatòria per a proporcionar els ajuts corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) : https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846679&language=ca_ES

- Convocatòria d’ajuts corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846598&language=ca_ES

Darrera actualització: 07.05.2019 | 13:35