Liquidació percepcions regidors 2016

CONCEPTE   GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
ANTONI VENTURA Sou alcaldia 1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€

3.376,28 €

1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€ 1.688,14€

3.376,28 €

23.633,96 €

JOAN LLUÍS CLIMENT Assistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*) 303,00€ 404,00€ 479,75€ 328,35€ 454,50€ 353,50€ 404,00€ 404,00€ 505,00€ 303,00€ 227,25€ 404,00€ 4.570,25€
PERE CANO Assistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*) 303,00€ 404,00€ 479,75€ 353,50€ 454,50€ 303,00€ 404,00€ 404,00€ 429,25€ 227,25€ 404,00€ 404,00€ 4.570,25€
ÀNGELS RUS Assistències a Juntes de Govern, Plens i Comissions Informatives (*) 227,25€ 404,00€ 479,75€ 404,00€ 505,00€ 353,50€ 353,50€ 328,25€ 429,25€ 303,00€ 429,25€ 252,50€ 4.469,25€
ALBERT TORT Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 101,00€ 151,50€ 50,50€ 101,00€ 101,00€ 202,00€ 0,00€ 101,00€ 101,00€ 1.111,00€
MANEL ROMANOS Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 0,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00€ 0,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00€ 101,00€ 50,50€ 555,50 €
RAMON CARBÓ Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 101,00€ 151,50€ 0,00€ 50,50€ 50,50€ 101,00€ 0,00€ 101,00€ 50,50€  808,00€
JOSEP OLIVELLA Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 101,00€ 151,50€ 50,50€ 101,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00 € 101,00€ 50,50€ 909,00€
FRANCESC PUCHE Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 101,00€ 151,50€ 0,00€ 101,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00 € 101,00€ 50,50€ 858,50€
LAIA FARRÉ Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 50,50€ 151,50€ 0,00€ 101,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00 € 101,00€ 0,00€ 757,50€
ÀNGELS VALLES Assistències a Plens i Comissions Informatives (*) 0,00€ 101,00€ 101,00€ 101,00€ 151,50€ 0,00€ 101,00€ 50,50€ 101,00€ 0,00 € 101,00€ 50,50€ 650,00 €


(*) Les percepcions per assistència només es cobren si el regidor/a assisteix a les reunions
Les percepcions incloses en aquesta taula són brutes. El que acaba percebent cada regidor/a de forma neta depèn de les retencions aplicades.

Darrera actualització: 12.02.2017 | 11:28