PMP i estats d'execució

Període mitjà de pagament a proveïdors

Segons el RD 635/2014: el PMP estableix el que l’Ajuntament està pagant (en termes econòmics). Segons la normativa de morositat ( Llei 15/2010): el PMP estableix com l’Ajuntament està gestionant les seves factures (en termes comptables). Segons el RD 635/2014, es mesura el termini des que es registra una factura fins que es paga, independentment dels dies que es triga a reconèixer l’obligació, i pot ser negatiu:

  • Si és (-) o < 30,   que compleix amb el PMP establert com màxim pel RD 635/2014 (pot ser “negatiu” perquè els dies transcorreguts entre la data de registre i el pagament, ha de “restar-se” 30 dies, que són els que abans –segons la normativa de morositat- podien transcórrer des del reconeixement de l’obligació fins el pagament).  El màxim, ha de ser 30 dies . (En termes econòmics, pot ser “negatiu” ).

Segons la normativa de morositat hi ha un període màxim de 30 dies des de la data de registre fins el reconeixement de l’obligació i altres 30 dies des de la data de reconeixement fins el pagament , per la qual cosa el període màxim de pagament era de 60 dies.  Mai pot ser negatiu . (En termes comptables, sempre ha de ser  “positiu” )

La magnitud de l’import de pagaments dins el trimestre pot no coincidir ja que en el PMP segons RD 635/2014 les factures pagades parcialment es tenen com no pagades en la seva totalitat i les factures pagades mitjançant compensació no es comptabilitzen en l’import de pagaments realitzats.

Darrera actualització: 29.07.2016 | 09:32
Darrera actualització: 29.07.2016 | 09:32