PMP Segon Trimestre 2017

  • Ratio operacions pagades: 2,56 dies
  • Import pagaments realitzats: 238.804,02 €​
  • Ratio operacions pendents: -  11,82   dies
  • Import pagaments pendents: 68.460,27  €​
  • Període Mitjà de Pagament (PMP): -0,64 dies
Darrera actualització: 10.07.2017 | 15:26