Convocatòria de subvencions 2020 per a entitats culturals, esportives, d’esbarjo i d’altra naturalesa del municipi

El 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats culturals, esportives, d’esbarjo i d’altra naturalesa del municipi que realitzin activitats d’interès municipal o local durant l’any 2020, d’acord amb les bases reguladores  que van ser aprovades per Ple en data 12/2/2016 i publicades en el BOP de data 7 de març de 2016 i en el DOGC de data 14 de març de 2016.

S’obre un període de convocatòria de concurs públic per tal que els interessats puguin presentar les sol·licituds d’acord amb el que estableix l’article 3 del capítol tercer de les bases: el termini màxim de presentació de sol·licituds, atesa la crisi sanitària del Covid-19, s'ha allargat fins el 23 de juny de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar presencialment a l’Ajuntament i han de ser registrades al Registre d'Entrada. Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que utilitzin els models oficials de sol·licitud i justificació.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió de Selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol•licituds. Un cop realitzada l'aprovació per part de la Junta de Govern, es comunicarà la resolució als sol·licitants.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, mediambiental i anàlegs d'interès públic que promoguin la consecució d'un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d'interès local.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    SOL·LICITUD: fins el 6 d'abril de 2020.

Oficines Municipals - Atenció al Ciutadà

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Telèfon: 93 899 11 11
Fax: 93 899 15 12
Adreça electrònica: st.martisa@diba.cat
Horari:  
Matins de 08:00 a 13:00h i dijous de 16:00 a 20:00h
Vegeu situació en el mapa

Servei de dinamització sociocultural/gent gran

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Nom de contacte: Àngels Vilà
Telèfon: 93 899 11 11
Adreça electrònica: vilasa@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 04.06.2020 | 00:31