Campanyes i iniciatives municipals

 • Imatge de la campanya El civisme, cosa de tots!

  El govern municipal ha posat en marxa una campanya, a través de banderoles i de materials gràfics a les xarxes socials, per fomentar tres missatges claus: el compliment de les normes de trànsit i d’aparcament per respectar els drets dels altres ciutadans, la necessitat d’implicar tots els veïns i veïnes per mantenir un municipi net, i el respecte al mobiliari urbà per preservar béns col·lectius de l’espai públic. Amb aquesta campanya es vol fomentar la consciencia col·lectiva i recordar que el govern vetllarà pel compliment de les ordenances com a garantia d’un municipi net, respectuós i en el que “val la pena viure”.

 • Logotip campanya Estima l'Entorn Campanya reciclatge: Estima l'entorn!

  El Govern Municipal de Sant Martí Sarroca, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha iniciat una campanya comunicativa per tal d’explicar la importància del reciclatge. Aquesta campanya porta per títol “Sant Martí Sarroca: Estima l’Entorn”, recordant que és cosa de tots estimar l’entorn a través de la implicació de tothom amb el reciclatge de residus al municipi. Amb aquesta campanya volem demanar als veïns i veïnes una col·laboració activa amb el reciclatge a Sant Martí Sarroca.

 • viusantmarti Campanya "Viu Sant Martí Sarroca"

  La campanya "Viu Sant Martí Sarroca" posa en valor, a través d'un conjunt de banderoles i imatges gràfiques a les xarxes socials i a determinades publicacions els principals actius de Sant Martí Sarroca: entorn natural, comerç de proximitat, cultura, patrimoni, tradició i convivència.

 • Club Lectura Club de lectura

  Un Club de Lectura és un grup de gent que es posa d’acord per llegir un llibre al mateix temps i es troba per comentar-lo. L’Ajuntament, juntament amb persones interessades en la lectura, impulsa el Club de Lectura de Sant Martí Sarroca, amb el suport del Bibliobús de la Diputació de Barcelona.

 • Foto fòrum associatiu Fòrum Associatiu

  El govern municipal considera necessari potenciar la participació i les trobades conjuntes d'entitats, col·lectius, associacions i agents culturals, potentciant una relació oberta, regular i transparent amb l’Ajuntament. En aquest context, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, per acord de Ple en data 26 de novembre de 2015, va aprovar la creació del Fòrum Associatiu de Sant Martí Sarroca i el seu reglament de funcionament.

 • Consell Gent Gran Consell Municipal de la Gent Gran

  L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, per acord de ple en data 26 de novembre de 2015, va aprovar la creació del Consell Municipal de la Gent Gran, un òrgan de caràcter consultiu i de participació d’aquest col·lectiu en aquelles qüestions municipals que directament els afectin, que enriqueix l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament fomenta una via de diàleg permanent amb les persones i entitats que més a fons coneixen aquesta realitat.

 • participacio Procés participatiu sobre prioritats d'inversió per al 2016

  El govern municipal va engegar un procés participatiu obert als veïns i veïnes del municipi per tal d'analitzar la prioritat de possibles inversions al municipi per al 2016. Els resultats es poden consultar aquí.

Darrera actualització: 15.03.2016 | 16:54
Darrera actualització: 15.03.2016 | 16:54