Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de llibres de text, llicències digitals i material escolar. Curs 2023-2024

Quan es dóna resposta:

Posteriorment a la data de finalització de presentació de les sol·licituds (31 d'octubre de 2023)

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris els tutors amb fills a càrrec en edat d’escolarització (de P-3 a 4rt d'ESO), que tinguin la seva residència fixada al municipi (mínim d'un any) de Sant Martí Sarroca i que hagin efectuat pagaments amb motiu de l’adquisició de llibres de text, llicències digitals i material escolar per al curs escolar 2023-2024, independentment del caràcter i la localització del centre on estudiïn.

Cal aportar:

 • Model normalitzat de sol·licitud.

  Descarregueu el document.

 • Certificat d'empadronament.

  Document expedit pel propi Ajuntament, de la unitat familiar (pare i/o mare i/o tutors amb els menors a càrrec) en què s'acrediti una antiguitat continuada al municipi de, com a mínim, un any consecutiu i immediatament anterior a la data de sol·licitud.

 • Certificat de curs escolar.

  Document expedit pel centre d’ensenyament corresponent en què s’acrediti el curs que està realitzant el/la menor per qui se sol·licita la subvenció (des de P-3 fins a 4rt. d’ESO, ambdós inclosos).

 • Factura del cost.

  Factura a nom del pare, mare o tutor/a del nen/a on consti el cost dels llibres de text, llicències digitals i material escolar adquirits per al curs escolar 2023/2024 o certificat expedit pel centre escolar o AMPA on s'acrediti, si és el cas, quina aportació ha realitzat el tutor/a del nen/a al

 • Certificat de titularitat del compte de l'entitat bancaria.

  Demaneu a la vostra entitat bancaria el certificat de titularitat del compte.

 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

  Document expedit pel propi Ajuntament que acrediti que els membres de la unitat familiar estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Corporació.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  En horaris d'oficina. Matins de dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 hores. Tardes de dijous, de 16:00 a 20:00 hores.

Darrera actualització: 17.08.2023 | 11:52