Associació de Protecció Civil de Sant Martí Sarroca

Actuació en cas de sinistres, incidents i accidents dins el terme municipal de Sant Martí Sarroca

Tasques de protecció civil i gestió de trànsit en les Festes Locals

Col·laboració i suport al vigilant municipal i als altres cossos i forces de seguretat en cas que es requereixi

Dades de l'entitat

NIF: 33908836M

Organigrama

President: Àngel Amela

Secretari: Jordi Busquet

Tresorer: Jesús Gual

Vocals: Jordi Narbona, Carme Capdevila

Subvencions concedides

Import 2016: 1.500 €

C\Ferran Muñoz Gascó, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Nom de contacte: Àngel Amela
Adreça electrònica: protecciocivilsantmarti@gmail.com
Darrera actualització: 25.08.2016 | 17:07