Convocatòria de subvencions 2024 per a entitats culturals, esportives, d’esbarjo i d’altra naturalesa del municipi

El període per presentar sol·licituds per a la convocatòria de les subvencions a les associacions i entitats per aquest 2023 és del 18 de març al 9 d'abril.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través d’una instància genèrica i caldrà adjuntar l’imprès oficial i el NIF de l’entitat.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió de Selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Quan s’hagi realitzat l'aprovació per part de la Junta de Govern, es comunicarà la resolució als sol·licitants.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, mediambiental i anàlegs d'interès públic que promoguin la consecució d'un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d'interès local.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 18.03.2024 | 22:46