Ple Municipal Ordinari de juliol

Dissabte, 29 de juliol de 2023 a les 00:00

Celebrat presencialment el 27 de juliol de 2023.

ASSISTENTS:

Regidors de l’Equip de Govern:

 • Sònia Jansà (ERC)
 • Joan Olivella (Foment Martinenc)
 • Josep Maria Padullés (Foment Martinenc)
 • Xavier Bravos (Foment Martinenc)
 • Joan Lluís Climent (ERC)
 • Laura Vigara (ERC)

Regidors dels partits de l’oposició:

 • Montse Gil (Junts x Sant Martí)
 • Àngels Vallès (Junts x Sant Martí)
 • Àlex Santiago (Junts x Sant Martí)
 • Albert Tort (Movem Sant Martí)
 • Montse Sebastià (Movem Sant Martí)

Secretari:

 • Josep Joan Carbonell

 

RESULTATS DE L’ORDRE DEL DIA:

1.- S’aprova per assentiment l’acta del Ple de constitució de la nova Corporació municipal de 17 de juny de 2023.

2.- El Secretari dona compte de les resolucions dictades per Decret d’Alcaldia d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

3.- El Secretari dona compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

4.- S’aprova el compte general de 2022, per 6 vots favorables (Foment i ERC) i 5 abstencions (Junts i Movem).

5.- S’aprova per unanimitat l’actualització de l’inventari de béns municipal a 31 de desembre de 2022.

6.- S'aprova la modificació de crèdit 3/2023, suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, per 6 vots favorables (Foment i ERC), 3 vots contraris (Junts) i 2 abstencions (Movem).

7.- El Secretari dona compte de l’informe de morositat del 2n trimestre de 2023.

8.- S’aprova per unanimitat la concessió administrativa d’aprofitament especial de bé de domini públic a favor de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, per passar una canonada de clavegueram en territori martinenc.

9.- S’aprova per unanimitat la proposta d’adhesió a la segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric de l’ACM.

10.- S’aprova inicialment el reglament de constitució i funcionament de la Junta de Govern, per 6 vots favorables (Foment i ERC), 3 vots contraris (Junts) i 2 abstencions (Movem).

11.- S’aprova per unanimitat el conveni de Serveis Socials amb els municipis de la comarca de l’Alt Penedès que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials per a l’any 2023.

12.- S’aprova per unanimitat la xifra oficial de població a 1 de gener de 2023, que és de 3.380 habitants.

13.-  Precs i preguntes.

Cliqueu aquí per escoltar el Ple Municipal del 27 de juliol de 2023.

Darrera actualització: 29.07.2023 | 13:06