Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Sant Martí Sarroca és l'Oficina de Gestió Tributària de Oficina Alt Penedès.

c/ Lluna, 4-6
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 934 729 210
Horari: de 8.30 a 14 h
a/e: orgt.altpenedes@diba.cat

Darrera actualització: 16.12.2022 | 11:00
Darrera actualització: 16.12.2022 | 11:00