Ple Municipal Ordinari de juliol

Dimecres, 27 de de juliol de 2022 a les 00:00

Celebrat presencialment el 21 de juliol de 2022.

ASSISTENTS:

Regidors de l’Equip de Govern:

 • Sònia Jansà (ERC)
 • Xavier Bravos (Foment Martinenc)
 • Joan Olivella (Foment Martinenc)
 • Joan Lluís Climent (ERC)
 • Víctor Pujadó (CUP)

Regidors dels partits de l’oposició:

 • Ramon Carbó (Junts x Sant Martí)
 • Àngels Vallès (Junts x Sant Martí)
 • Montse Gil (Junts x Sant Martí)
 • Pere Cano (Movem Sant Martí)
 • Albert Tort (Movem Sant Martí)

Secretari:

 • Josep Joan Carbonell

La Primera Tinent d’Alcalde, Sònia Jansà, exerceix d’Alcaldessa Accidental, per baixa de l’Alcalde Josep Maria Padullés.

 

RESULTATS DE L’ORDRE DEL DIA:

1.-   S’aprova per unanimitat l’acta del Ple Ordinari del 19 de maig.

2.-   El Secretari dona compte de les resolucions dictades per Decret d’Alcaldia d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

3-    El Secretari dona compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

4.-   El Secretari dona compte de l’informe de morositat del 2n trimestre de 2022.

5.-   S’aprova per unanimitat la xifra de població resultant de la gestió del padró d’habitants a 1 de gener de 2022: 3.314 habitants a Sant Martí Sarroca.

6.-   S’aprova la modificació de la relació de llocs de treball a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per 7 vots favorables (Foment, ERC, CUP i Movem) i 3 abstencions (Junts).

7.-   S’aprova per unanimitat el conveni per a la prestació dels Serveis Socials Bàsics i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat.

8.-   S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la biblioteca d’aquest municipi.

9.-   S’aprova el Compte General de 2021, per 7 vots favorables (Foment, ERC, CUP i Movem) i 3 abstencions (Junts).

10.-   S’aprova per unanimitat la rectificació de l’Inventari de Béns.

11.-   S’aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança núm. 38 reguladora del preu públic per a la venda de productes de promoció cultural i turística.

12.-   S’aprova la moció presentada per Junts en suport als guàrdies municipals i per a la seguretat als nostres municipis, per 9 vots favorables (Foment, ERC, Junts i Movem) i 1 abstenció (CUP).

13.-   Precs i preguntes.

Cliqueu aquí per escoltar el Ple Municipal del 21 de juliol de 2022.

Darrera actualització: 27.07.2022 | 15:18