Ple Municipal Ordinari de maig

Dissabte, 21 de de maig de 2022 a les 00:00

Celebrat presencialment el 19 de maig de 2022

ASSISTENTS:

Regidors de l’Equip de Govern:

 • Josep Maria Padullés (Foment Martinenc)
 • Xavier Bravos (Foment Martinenc)
 • Joan Olivella (Foment Martinenc)
 • Sònia Jansà (ERC)
 • Joan Lluís Climent (ERC)
 • Víctor Pujadó (CUP)

Regidors dels partits de l’oposició:

 • Ramon Carbó (Junts x Sant Martí)
 • Montse Gil (Junts x Sant Martí)
 • Pere Cano (Movem Sant Martí)
 • Albert Tort (Movem Sant Martí)

Secretari:

 • Josep Joan Carbonell

Excusa la seva assistència:

 • Àngels Vallès (Junts x Sant Martí)

 

RESULTATS DE L’ORDRE DEL DIA:

1.-   S’aprova per unanimitat l’acta del Ple Ordinari del 24 de març.

2.-   El Secretari dona compte de les resolucions dictades per Decret d’Alcaldia d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

3-    El Secretari dona compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

4.-   El Secretari dona compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2022.

5.-   S’aprova l’adjudicació del contracte d’obrs de remodelació urbana dels carrers Verge de Montserrat i Tarragona, per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 2 vots contraris (Junts) i 2 abstencions (Movem).

6.-   S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per a la instal·lació d’un anemòmetre al municipi.

7.-   S’aprova per unanimitat el calendari de festes locals per al 2023.

8.-   S’aprova la modificació de crèdit 3/2022: crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i altres ingressos, pe 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 2 vots contraris (Junts) i 2 abstencions (Movem).

9.-   S’aprova per unanimitat l’expedient de contractació del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

10.-   S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de  Sant Martí Sarroca per a la recerca arqueològica a diversos jaciments d’aquest municipi.

11.-   S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de  Sant Martí Sarroca per al finançament de la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys.

12.-   Precs i preguntes.

Cliqueu aquí per escoltar el Ple Municipal del 19 de maig de 2022.

 

Darrera actualització: 24.05.2022 | 11:59