Presentació de la millora dels carrers d’accés a l’escola Jaume Balmes de Sant Martí Sarroca

Dilluns, 21 de juny de 2021 a les 00:00

Les obres de remodelació dels carrers no tindran cap cost per als veïns.

Un dels projectes previstos en la modificació del pressupost municipal del passat 22 de març, per poder utilitzar els diners del romanent, és la remodelació de l’accés a l’escola Jaume Balmes pels carrers Tarragona i Verge de Montserrat, que permetrà eliminar les barreres arquitectòniques (pals de llum, senyals de tràfic i escorcells al mig de les voreres) i convertir la zona més segura donant prioritat als vianants (amb un tram de plataforma única).

Per poder exposar l’avantprojecte, tots els membres de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca van convocar els veïns afectats a la Sala Polivalent per explicar-los de primera mà les obres previstes i, sobretot, aclarir-los que no hauran de pagar una remodelació dels carrers que repercutirà favorablement en la qualitat de les seves finques i a endreçar i pacificar l’entorn. Dels 655.000 € previstos d’inversió, 250.000 aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya, 300.000 de la Diputació de Barcelona i la resta (105.000) sortiran de la citada modificació del pressupost municipal. A la reunió també es va parlar de com vehicular els subministraments que es soterraran (llum, telèfon i fibra òptica), que es concretarà en el projecte definitiu. Quan estigui redactat, s’exposarà públicament per si cal presentar al·legacions. L’inici d’obres està previst per al proper any.

Darrera actualització: 21.06.2021 | 11:18