PMP Pimer Trimestre 2016

  • Ratio operacions pagades: 3,76 dies
  • Import pagaments realitzats: 234.834,35 €
  • Ratio operacions pendents: -8,36 dies
  • Import pagaments pendents: 39.824,87 €
  • Període Mitjà de Pagament (PMP): 2,00 dies
Darrera actualització: 26.04.2016 | 09:40