PMP Primer Trimestre 2017

  • Ratio operacions pagades: 6,30 dies
  • Import pagaments realitzats: 131.601,69 €
  • Ratio operacions pendents: -  8,603   dies
  • Import pagaments pendents: 95.056,96 €
  • Període Mitjà de Pagament (PMP): 0,05 dies
Darrera actualització: 16.04.2017 | 08:10