PMP Quart Trimestre 2016

  • Ratio operacions pagades: 0,69 dies
  • Import pagaments realitzats: 317.597,17 € 
  • Ratio operacions pendents: -  29,95   dies
  • Import pagaments pendents: 11.921,77 € 
  • Període Mitjà de Pagament (PMP): -0,42 dies
Darrera actualització: 20.01.2017 | 09:35