PMP Segon Trimestre 2016

  • Ratio operacions pagades: 4,87 dies
  • Import pagaments realitzats: 257.192,08 €
  • Ratio operacions pendents: -20,27 dies
  • Import pagaments pendents: 16.318,08 €
  • Període Mitjà de Pagament (PMP): 3,37 dies
Darrera actualització: 16.07.2016 | 12:00