5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 05.03.2016 | 19:52