5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:36