Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs: Accedir a la informació

També podeu consultar la informació sobre el pressupost disponible al portal de transparència: Accedir a la informació 

A continuació, també podeu consultar en PDF els pressupostos d'ingressos i despeses.

Darrera actualització: 16.12.2022 | 10:54
Darrera actualització: 16.12.2022 | 10:54