Verificació de documents

Amb la implantació de l’administració electrònica, la ciutadania podrà tenir accés per saber l’estat del tràmit dels seus expedients.

Què és el Codi Segur de Verificació?

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques. 

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d'un document?

Trobareu el codi de verificació segur (CSV) a casella Altres dades de la capçalera el document emès per l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. (Clicar aquí per veure un exemple)

Com validar el document?

  1. Localitzeu el codi CSV del document
  2. Introduïu el codi CSV a la casella Codi de verificació del següent formulari. 
  3. Llegiu la qüestió plantejada a la casella Respongui a la següent pregunta per poder comprovar el seu codi
  4. Escriviu la solució a la casella Resposta
  5. Premeu el botó Comproveu codi

Verifiqueu aquí el vostre document:
https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santmartisarroca

 

Darrera actualització: 29.09.2020 | 09:27