15. TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 20.01.2024 | 00:13