15. TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:52