4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:32