5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 19.01.2024 | 21:53