9. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERES GENERAL

Consulta l'ordenança en el PDF de la barra lateral de documentació.

Darrera actualització: 05.03.2016 | 19:58