Article sobre formes de finançament de les entitats (Xarxanet)

Article extret de Xarxanet.org. Les entitats han de buscar diferents vies de finançament per assolir els seus fins socials. El més important és diversificar la procedència i la naturalesa dels ingressos, i no dependre d’un finançament exclusiu.

Autor: Noe Alvarez

Entitat redactora: Suport Associatiu - Econòmic

Cada vegada més, les entitats no lucratives i ONG busquen diversificar les seves fonts d’ingressos i no tenir dependència per una mateixa. Fins fa relativament poc temps, la principal font d’ingressos que tenien les entitats sense afany de lucre, era mitjançant les subvencions d’organisme públics.    

Durant els últims anys s’ha diversificat la procedència dels ingressos de les associacions , fundacions i ONG, i d’aquesta forma poder assegurar l’execució dels seus fins socials.

El tipus de finançament variarà segons sigui la naturalesa dels ingressos, ja que aquests fonts de finançament poden procedir de fons públics o privats.

Subvencions públiques

Es poden obtenir fons públics mitjançant subvencions de diferents organismes autonòmics, locals o provincials, entre d’altres.

Quan l’Administració atorga una subvenció, no es prestarà cap tipus de servei a les Administracions, només caldrà justificar la utilització dels ajutseconòmics rebuts, invertits dins del projecte justificat.

Convenis amb administracions

Si en les subvencions, les entitats no han de prestar cap tipus de serveis a les Administracions, en el cas dels convenis, les entitats si hauran de prestar un servei a l’Administració Pública.

Plans d’ocupació

Una altra forma de rebre ajuts públics, és la contractació d’una persona per part de l’entitat que serà finançada íntegrament, el sou, la retenció i la seguretat social d’aquest treballador, per l’organisme públic corresponent.

Quotes de socis

Les quotes de socis són aportacions econòmiques periòdiques, realitzades a les entitats sense afany de lucre, satisfetes per persones físiques o jurídiques. Aquestes operacions donen dret a deducció a la declaració de la renda del donant, segons el tipus d’entitat a qui es realitzi l’aportació.

Les quotes de socis seran rendes exemptes de tributar a l’Impost de Societats, sempre i quan el soci no obtingui cap tipus de prestació a canvi.

Crowfunding

El Crowfunding són microdonacions a través d’aportacions econòmiques d’un grup de persones, que recolzen projectes a organitzacions.

Alguns exemples de plataforma de crowfunding  que recolzen projectes socials són Microdonaciones.netMigranodearena.orgtotSumaFlipover,MiaportacionTeaming i Namlebee entre d’altres.

Donatius

Aportacions econòmiques voluntàries a una organització, per donar suport a un projecte o col·laborar per assolir els seus fins socials.  Els donatius es poden satisfer econòmics o en especies.

Loteries i rifes

Una altra forma de finançament per a les entitats no lucratives és la venda de loteries i rifes. Una part de la venda de loteria o rifes anirà a la partició de la butlleta i l’altra part anirà destinada a l’entitat com a donatiu o recàrrec.

Prestació de serveis

Les entitats no lucratives poden prestar serveis a canvi d’una compensació econòmica per part dels usuaris. Els usuaris no tindran dret a deducció a la seva declaració de la renda, ja que no és una donació, sinó que reben un servei a canvi del pagament.

Patrocinis i publicitat

Moltes empreses realitzen aportacions econòmiques a les entitats per a la realització d’una activitat a canvi que l’entitat col·labori en la publicitat del patrocinador.

Les entitats han de tenir en compte que aquest servei no te reconegut l’exempció de l’IVA i per tant s’haurà de confeccionar una factura per l’import del patrocini i aplicar l’IVA,, encara que l’entitat estigui exempta de declarar l’IVA.

Campanyes per recaptar fons

Una altra forma de finançament, és donar a conèixer un projecte que porta a terme una entitat i sensibilitzar a la població amb aquest projecte per captar fons,

Voluntariat

El voluntariat és la implicació de ciutadans o d’una corporació en un projecte solidari. El voluntariat és un recurs d’estalvi econòmic per a les entitats. Els voluntaris no poden percebre cap tipus de prestació econòmicapels seus serveis, només li podran ser reintegrats les despeses per dietes i desplaçament i altres despeses ocasionades per la realització del voluntariat.

Darrera actualització: 02.04.2016 | 14:27