Cal Posastre

Ubicació: a 100 m del nucli urbà de Sant Martí - Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
Estil: Obra popular
Època: 1570 (reforma actual de 1908)

Masia situada a uns 100 m del nucli urbà de Sant Martí, vora la riera de Pontons. A la casa, antigament coneguda com a Colomar de Baix, hi ha documents des de 1570, però l’última reforma data del 1908. La masia, amb façana de composició simètrica, està composta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta a dues vessants. Coronament amb ràfec i mènsules esglaonades i bols ornamentals, finestres amb llindes i reixes interessants, i balcó central al primer pis. Pati davanter amb palmeres, edificis agrícoles annexos i baluard. El material bàsic és el reble, les cantoneres són de carreus de pedra tallada; també ho eren les llindes, marcs i ampits de les finestres de la façana principal, trets en l´última reforma.

Darrera actualització: 05.03.2016 | 19:11