Can Vallès

Ubicació: Ctra. BV-2122 Km. 11 a 500 m - Barri Les Cantarelles - Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 
Estil: Obra popular
Època: XIX - XX

Masia, avui molt restaurada com a segona residència, situada a la vora de la riera de Pontons, a ponent del poble de Sant Martí, no lluny del límit amb el terme de Torrelles. És composta de planta baixa, pis i golfes, sota coberta a dues vessants i torratxa amb balustrada i terradet. Portals d'entrada amb llinda, alternància de balcons i finestres al primer pis i galeria de finestres a les golfes, totes elles composades inicialment. Coronament amb ràfec motllurat. Jardí davanter amb tanca, amb decoracions de ceràmica vidriada blava. Edificis agrícoles annexos. Comprèn la Xemeneia de Can Vallès, que està catalogada com a Patrimoni Arquitectònic: xemeneia pertanyent a un antic molí, avui en desús. És feta de maó, de planta octogonal i alçat troncònic. Els angles de les cares fan sanefes de jocs de llum i ombra organitzats situant uns maons més sortits que els altres. Base més ample i coronament amb motllura.

Darrera actualització: 05.03.2016 | 19:20