Contacta amb la ràdio

Contacta amb Sarroca Ràdio

Contacta amb nosaltres per enviar-nos suggerències, idees de programa, propostes d'entrevista,... I si vols col·laborar amb nosaltres, també esperem el teu missatge.

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 13.02.2016 | 16:36
Darrera actualització: 13.02.2016 | 16:36